O nas

Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART powstała 24 lipca 2015 roku w Łodzi.

Celem Fundacji jest realizowanie działań na rzecz wspólnego dobra zakresie:

  • wspierania kształcenia i rozwoju młodych muzyków;
  • promowania nowych artystów
  • wyrównywania dostępu do kultury i sztuki;
  • współpracy międzynarodowej;
  • współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz samorządem terytorialnym w zakresie promowania kultury;
  • działania na rzecz wyrównywania szans polskich artystów na świecie;
  • upowszechnienia kultury i dialogu międzykulturowego;
  • podnoszenia kwalifikacji studentów oraz absolwentów akademii muzycznych;
  • wspierania twórczości artystycznej;
  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości naukowej i kulturowej;

© Copyright 2024 - fundacjaavangart.pl